Регистрация Вход

Политика за поверителност

IMPORTANT! The translation of this page may not be entirely accurate. The original version of this page can be found at: https://www.autofut.com/en/privacy-policy/ If there is a discrepancy between the original text and this translation, the English version at the link above should be considered correct.


ВАЖНО! Преводът на тази страница може да не е напълно точен. Оригиналната версия на тази страница може да бъде намерена на адрес: https://www.autofut.com/en/privacy-policy/ Ако има несъответствие между оригиналния текст и този превод, за правилна следва да се счита английската версия на горната връзка.


autoFUT.com и свързаните с нея дружества (наричани по-долу "Дружеството") зачитат Вашите права на поверителност и осъзнават важността на защитата на Личните данни (както са дефинирани по-долу), предоставени ни от Вас. Поверителността на личните данни на всеки клиент (наричан по-нататък "Клиентите") е от значение за нас и ние се стремим към прозрачност във всички наши практики за поверителност на данните, особено когато става въпрос за идентифициране на информацията, която събираме, използваме, споделяме и разкриваме (наричана по-нататък "Личните данни"), както и за начините, по които помагаме за запазването на личните ви данни в безопасност. За тази цел Дружеството е длъжно да използва и обработва Личните данни на Клиентите само в съответствие с настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу - Политика за поверителност) и приложимите правни актове, които уреждат защитата на Личните данни. Тази Политика за поверителност описва също така наличните за Вас възможности за избор относно използването от Дружеството на Личните данни, които ни предоставяте, както и действията, които можете да предприемете, за да получите достъп до тази информация и да поискате от Дружеството да я коригира или изтрие.

Правно основание

Дружеството се задължава да спазва разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и всички други закони и/или правни актове, които са приложими, както и всички актове на Европейския съюз, които са приложими в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, които са приложими за конкретната държава, в която се предоставят услугите.

Съгласие

С използването на уебсайтовете на Дружеството потвърждавате, че сте прочели тази Политика за поверителност и се съгласявате с описаните в нея практики по отношение на събирането, използването, съхраняването, споделянето и разкриването на предоставените от Вас Лични данни от страна на Дружеството. Запазваме си правото да променяме тази Политика за поверителност в съответствие с условията в нея по всяко време, поради което ви насърчаваме да посещавате често тази страница, да преглеждате често тази Политика за поверителност и да останете информирани за всички промени в нея.

Ако след прегледа все още имате въпроси относно някоя част от тази Политика за поверителност, моля, свържете се с Дружеството, като използвате информацията за контакт, предоставена в долната част на тази Политика за поверителност.

Събиране и използване на лични данни Лични данни "Лични данни" означава данни, които могат да ви идентифицират като конкретно лице, като например вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес или друга информация за контакт, независимо дали сте на работа или у дома.

На всички уебсайтове на Дружеството, които събират лични данни, изрично описваме каква информация е необходима, за да ви предоставим продукта, услугата или функцията, която сте поискали.

Събираме Лични данни, когато се свържете с нас, когато се регистрирате при нас, когато използвате нашите продукти и услуги, когато подавате поръчка при нас, когато посещавате нашите уебсайтове или уебсайтовете на някои от партньорите на Дружеството и когато участвате в промоции и лотарии.

Възможно е да събираме и обработваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг. Директният маркетинг е дейност, която има за цел да ви предложи стоки или услуги по пощата, по телефона или по друг директен начин, както и да проучи мнението на Клиентите за предлаганите стоки и услуги. Ако не сте съгласни с обработката на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, Личните данни за целите на директния маркетинг не се обработват. Имате право да оттеглите съгласието си, дадено за обработката на Личните данни за целите на директния маркетинг.

Регистрация

Когато се регистрирате при нас на този сайт, първо попълвате онлайн формуляра за регистрация, който изисква от вас да създадете потребителско име и парола. По време на регистрацията от вас се изисква да предоставите и Лични данни, които могат да включват име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес. Използваме тези лични данни, за да можем да се свържем с вас относно услугите и продуктите на сайта(ите), към които сте проявили интерес или сте поискали, и за да улесним изпълнението на поръчка.

Промоции, конкурси и лотарии

От време на време Дружеството може да ви предоставя възможност да участвате в промоции, конкурси или лотарии на неговия(те) уебсайт(и). Такива промоции, конкурси и лотарии също ще се уреждат от правилата и разпоредбите, публикувани с такива промоции, конкурси и лотарии. Ако участвате, ще трябва да се регистрирате в Дружеството, което ще изисква от Вас да предоставите определени Лични данни. Участието в тези промоции, конкурси и лотарии е напълно доброволно и следователно имате право на избор дали да се регистрирате и да предоставите Личните си данни. Исканите данни обикновено включват информация за контакт, като име, адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер. Ще използваме тази информация, за да уведомим победителите и да връчим наградите. Освен това по време на процеса на регистрация може да се съгласите да получавате допълнителни свързани с нас съобщения. Ако решите да се включите, ще използваме предоставената информация, за да ви изпращаме съобщенията, описани в настоящата Политика за поверителност.

Информационни бюлетини

Ако желаете да се абонирате за бюлетина(ите) на Дружеството, ще използваме вашето име и имейл адрес, за да ви изпратим бюлетините.

Друга събрана информация

Някои данни може да се събират автоматично всеки път, когато посещавате уебсайтовете на Дружеството, като например бисквитки и компютърни данни. Освен това може да се събират и други данни от независими източници на трети страни. Също така събираме информация за това кои страници посещавате в рамките на този сайт. Тези данни за посещенията на сайта се идентифицират само чрез уникален URL адрес.

Бисквитки

Дружеството използва както бисквитки за идентификация на сесията, така и постоянни бисквитки като част от взаимодействието си с вашия браузър. Бисквитката е буквено-цифров идентификатор (файл), който уебсайтовете на Дружеството прехвърлят на твърдия диск на компютъра ви чрез уеб браузъра, за да позволят на своите системи да разпознаят вашия браузър за целите на записването. Бисквитката с идентификатор на сесия изтича, когато затворите браузъра си, докато постоянната бисквитка остава на твърдия ви диск за продължителен период от време.

Използваме бисквитки с идентификатори на сесии, за да ви улесним в навигацията в нашите уебсайтове. Използваме постоянни "бисквитки", за да идентифицираме и проследяваме кои раздели на уебсайта си посещавате най-често. Използваме също така постоянни бисквитки в областите на своя уебсайт, в които трябва да се регистрирате и можете да персонализирате информацията, която виждате, така че да не се налага да въвеждате предпочитанията си повече от веднъж.

Чрез конфигуриране на опциите в браузъра си можете да контролирате начина, по който бисквитките се обработват от вашата система. Въпреки това, ако откажете използването на "бисквитки", може да не можете да използвате определени функции на този сайт и може да се наложи да въведете отново информацията, необходима за завършване на поръчка, по време на нови или прекъснати сесии на браузъра.

Някои от бизнес партньорите на Дружеството (напр. рекламодатели) използват бисквитки на сайта. Ние нямаме достъп до тези бисквитки и не ги контролираме (вж. по-долу "Реклама на трети страни" и "Бисквитки на трети страни"). Съответно тази Политика за поверителност обхваща използването на бисквитки само от Дружеството и не обхваща използването на бисквитки от рекламодателите.

Регистрационни файлове

Както при повечето уебсайтове, Дружеството събира определена информация автоматично и я съхранява в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протокол (IP), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), препращащи/изходни страници, операционна система, дата/час и данни за кликвания. Дружеството използва тази информация за анализ на тенденциите, за проверка за измами, за администриране на сайтовете на Дружеството, за проследяване на движението на потребителите по уебсайтовете и за събиране на демографска информация за потребителската база на Дружеството като цяло.

Изчистване на Gif-ове (Уеб маяци/уеб грешки)

Дружеството използва софтуерна технология, наречена clear gifs (известна още като Web Beacons/Web Bugs), която му помага да управлява по-добре съдържанието на своите уебсайтове, като информира Дружеството кое съдържание е ефективно. Clear gifs са малки графики с уникален идентификатор, подобни по функция на бисквитките, и се използват за проследяване на онлайн движенията на уеб потребителите. За разлика от бисквитките, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя, clear gifs се вграждат невидимо в уеб страниците и са с размера на точката в края на това изречение.

Дружеството използва ясни графични файлове в своите HTML-базирани имейли, за да се информира за това кои имейли са били отворени от вас. Това позволява на Дружеството да оцени ефективността на определени съобщения и ефективността на маркетинговите кампании на Дружеството. Ако желаете да се откажете от тези имейли, моля, вижте раздел "Избор и отказване" в настоящата Политика за поверителност.

Източници на информация от трети страни

За да подобри услугите и да подобри персонализацията, Дружеството може периодично да получава информация за вас от други независими източници на трети страни и да я добавя към информацията за нашия акаунт. Например, когато посетите сайт, на който Дружеството рекламира, и кликнете върху такава реклама, Дружеството може да постави бисквитки на вашия компютър.

Рекламиране от трети страни

Рекламите, които се появяват от време на време на уебсайтовете на Дружеството, се доставят до вас от трета страна. Информацията за Вашите посещения на сайтовете, като например брой пъти, в които сте гледали дадена реклама (но не и Вашето име, адрес или други лични данни), се използва за показване на реклами на Вас.

Специални оферти и актуализации

Дружеството събира данни за това кои раздели на уебсайта му посещавате най-често, за да може да ви изпраща нашия бюлетин и данни за подходящи оферти, промоции, конкурси и лотарии, които може да ви интересуват.

Съответно Дружеството понякога ще ви изпраща информация за продукти, услуги, специални оферти, промоции и лотарии.

Съобщения, свързани с услугите

Дружеството може, но не е задължено, да ви изпраща строго свързани с услугата съобщения или в редки случаи, когато е необходимо да го направи. Например, ако услугата ни е временно спряна за поддръжка, може да ви изпратим имейл.

По принцип не можете да се откажете от тези съобщения, тъй като те нямат рекламен характер. Ако не желаете да ги получавате, може да имате възможност да деактивирате профила си.

Изследвания

Също така събираме данни за изследователски цели и за предоставяне на анонимни отчети за вътрешни и външни клиенти. Дружеството използва събраните данни за собствени вътрешни маркетингови и демографски проучвания с цел подобряване на обслужването на клиентите и предлагането на продукти.

Обслужване на клиенти

Ще комуникираме с вас в отговор на вашите запитвания, за да предоставим продуктите и услугите, които сте поискали, и за да управляваме профила ви. Ще комуникираме с вас по имейл, чат на живо или телефон, в съответствие с вашите желания.

Предпочитания

Дружеството съхранява данни, които събира чрез бисквитки, регистрационни файлове и източници на трети страни, за да създаде профил на вашите предпочитания, с цел да подобри съдържанието на уебсайта на Дружеството за вас.

Споделяне и разкриване на данни

Дружеството не продава и не отдава под наем събраните данни на трети страни за каквито и да било цели, но споделя данни с трети страни, както е описано по-долу.

Доставчици на услуги

Дружеството разкрива събраните данни на външни доставчици на услуги, необходими за улесняване на следните операции, възложени на външни изпълнители: проверка на адреси, проверка за измами и доставка на поръчки.

Други трети страни

Дружеството споделя данни, включително Лични данни, с доверени партньори от трети страни, за да могат клиентите да получават данни за оферти и промоции на трети страни, които може да ги интересуват. Тези партньори от трети страни нямат самостоятелни права да споделят данните, предоставени им от нас.

Съответствие със законовите органи

Ако се изисква от закона и за да се наложат законните права на клиентите или на Дружеството, както и за да се спази местното, щатското, федералното и международното законодателство, Дружеството може да разкрие данни на правоприлагащите органи.

Избор и отказ от участие

Ако вече не желаете да получавате рекламните съобщения на Дружеството, можете да се откажете от получаването им, като следвате инструкциите, включени във всяко съобщение, или като изпратите имейл до Дружеството на [email protected]

връзки към други уеб сайтове

В уебсайтовете на Дружеството има няколко места, които могат да ви свържат с други уебсайтове, които не работят съгласно тази Политика за поверителност. Когато кликнете върху тези уебсайтове, настоящата Политика за поверителност вече не се прилага. Дружеството препоръчва да разгледате декларациите за поверителност на всички уебсайтове на трети страни, за да разберете техните процедури за събиране, използване и разкриване на вашите Лични данни.

Съхранение и сигурност на личните данни Съхранение

Дружеството съхранява данните, които събира, на компютри, разположени в контролирано и сигурно съоръжение, защитено от физически или електронен неоторизиран достъп, използване или разкриване.

Защита

Дружеството защитава неприкосновеността на личния живот и целостта на данните, които събира, като използва подходящи административни протоколи, технически предпазни мерки и физически средства за контрол на сигурността, предназначени за ограничаване на достъпа, откриване и предотвратяване на неоторизиран достъп, неправомерно разкриване, промяна или унищожаване на данните под негов контрол. Дружеството предава данните, използвани от неговите външни доставчици на услуги за специфичните операции, възложени на външни изпълнители, изброени по-горе, в публични и частни мрежи чрез признати технологии за криптиране, например чрез използване на софтуер Secure Sockets layer (SSL), който криптира въведените от вас данни.

Въпреки че Дружеството следва процедурите, изложени по-горе, за да защити Личните данни, предоставени на Дружеството, никой метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Ето защо, въпреки че Дружеството се стреми да използва търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, то не може да гарантира абсолютната им сигурност.

Ако имате въпроси относно сигурността на уебсайтовете на Дружеството, моля, не се колебайте да ни изпратите имейл на [email protected]

Интернет измами

Дружеството има политика на нулева толерантност към интернет измамите или към всякакви опити за достъп до или получаване на клиентска или друга информация на уебсайтовете на Дружеството по незаконен или скрит начин. Дружеството работи с местни, национални и международни агенции за разследване на измами и използва различни електронни и други средства за възпрепятстване, откриване и пресичане на измамни дейности. Дружеството преследва агресивно, в пълната степен на закона, извършителите, заловени да извършват измамни дейности на неговия уебсайт.

Агенциите, с които Дружеството си сътрудничи, са: щатските и местните полицейски органи, Федералното бюро за разследване на САЩ, американските и международните митнически агенции и Интерпол.

Международен трансфер

Личните данни, събрани от Дружеството, може да се съхраняват и обработват в Европейската или всяка друга държава, в която Дружеството или неговите филиали, дъщерни дружества или агенти поддържат съоръжения, и като използвате уебсайтовете на Дружеството, вие се съгласявате с всяко такова прехвърляне на лични данни извън вашата държава.

Деца

Сайтовете на Дружеството не са предназначени за или насочени към лица под 13-годишна възраст. Дружеството не купува и не продава продукти или услуги или на деца. Всяко лице, което предоставя своята информация на Дружеството чрез уебсайтовете на Дружеството, декларира пред Дружеството, че е навършило 13 години.

Промени в настоящото изявление

Дружеството ще актуализира периодично тази Политика за поверителност, като всеки път ще променя датата на последната актуализация в горната част на Политиката за поверителност и ще посочва естеството на промените в декларацията. Дружеството ще уведомява клиентите си за съществени промени в тази декларация, като поставя известие на видно място на своя уебсайт.

Информация за контакт

Можете да се свържете с Дружеството по електронна поща на [email protected]