Регистрация Вход

Условия за ползване

IMPORTANT! The translation of this page may not be entirely accurate. The original version of this page can be found at: https://www.autofut.com/en/terms-of-service/ If there is a discrepancy between the original text and this translation, the English version at the link above should be considered correct.


ВАЖНО! Преводът на тази страница може да не е напълно точен. Оригиналната версия на страницата може да бъде намерена на: https://www.autofut.com/en/terms-of-service/ В случай на разминаване между оригиналния текст и този превод, за коректен се счита английският вариант на посочения по-горе линк.


Ако посетите или пазарувате на www.autofut.com, вие изрично приемате следните условия. Продължаващата употреба на сайта представлява изрично съгласие с тези условия и правила. Компанията си запазва правото да променя условията, правилата и обявленията, под които се предлагат нейните уебсайтове и услуги, включително, но не само, таксите, свързани с използването на уебсайтовете и услугите на Компанията. Вие сте отговорни за редовното преглеждане на тези условия и правила, както и на всякакви допълнителни условия и правила. Продължаващата ви употреба на уебсайтовете и услугите на Компанията представлява вашето съгласие с всички такива условия, правила и обявления (виж УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ). Моля, прочетете ги внимателно.

Поверителност

Моля, прегледайте нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която също управлява вашето посещение на уебсайтовете на Компанията.

Електронни комуникации

Когато посещавате уебсайтовете на Компанията или ни изпращате е-мейли, вие комуникирате с нас електронно. Вие се съгласявате да получавате комуникации от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с вас по е-мейл или като публикуваме съобщения на този сайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, разкрития и други комуникации, които предоставяме на вас електронно, удовлетворяват всяко правно изискване, че такива комуникации трябва да бъдат в писмена форма.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови изтегляния, данни компилации и софтуер, е собственост на Компанията или нейните доставчици на съдържание и е защитено от вътрешни и международни закони за авторски права. Компилацията на цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Компанията и е защитена от вътрешни и международни закони за авторски права. Целият софтуер, използван на този сайт, е собственост на Компанията или нейните доставчици на софтуер и е защитен от вътрешни и международни закони за авторски права.

Лиценз и достъп до сайта

Компанията ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично използване на този сайт и не за сваляне (освен кеширане на страници) или модифициране на него или каквато и да е част от него, освен с изричното писмено съгласие на Компанията. Този лиценз не включва никакво препродаване или комерсиално използване на този сайт или неговото съдържание; никакво събиране и използване на списъци с продукти, описания или цени; никакво производно използване на този сайт или неговото съдържание; никакво сваляне или копиране на информация за сметка за полза на друг търговец; или никакво използване на данни за копаене, роботи или подобни услуги за събиране и извличане на данни. Този сайт или която и да е част от този сайт не може да бъде възпроизведен, дублиран, копиран, продаден, препродаден, посещаван или по друг начин експлоатиран за каквато и да било комерсиална цел без изричното писмено съгласие на Компанията. Използването на паяци, роботи, скрепери или каквито и да било други средства, независимо дали чрез използване на автоматизиран софтуер или чрез физическа или механическа система, е строго забранено.

Не можете да използвате рамки или техники за оформление на рамки за включване на каквато и да е търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или формуляр) на Компанията и нашите афилиати без изрично писмено съгласие. Не можете да използвате никакви мета тагове или който и да е друг "скрит текст", използващ името на Компанията или търговски марки без изричното писмено съгласие на Компанията. Всяко неоторизирано използване прекратява разрешението или лиценза, предоставен от Компанията. Не можете да използвате никакви лога на Компанията или други собствени графични изображения или търговски марки като част от връзката без изрично писмено разрешение.

Вашият акаунт в autoFUT.com

Ако използвате този сайт, вие сте отговорни за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола в autoFUT.com и за ограничаване на достъпа до вашия компютър, и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, извършвани под вашия акаунт или парола. Ако сте под 18, можете да използвате услугите на Компанията само с участието на родител или попечител. Компанията и нейните филиали си запазват правото да отказват услуги, да прекратяват акаунти, да премахват или редактират съдържание или да отменят поръчки по свое усмотрение.

Описание на сайта и услугите

Чрез този уебсайт, Компанията ви предоставя достъп до разнообразие от ресурси, включително покупката и продажбата на виртуални предмети и акаунти. Такива услуги, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на нови уеб свойства, подлежат на тези Условия и условия.

Компанията може също така да предоставя връзки и указания към интернет сайтове, поддържани от трети страни. Нито компанията, нито нейните майчини или дъщерни дружества, нито техните филиали управляват или контролират по никакъв начин каквато и да е информация, продукти или услуги на тези сайтове на трети страни. Ние не сме отговорни за проверката или оценката, и не гарантираме предложенията на никоя от тези фирми или индивиди или съдържанието на техните уебсайтове. Компанията не поема никаква отговорност или задължения за действията, продукта и съдържанието на всички тези и други трети страни. Вие трябва внимателно да прегледате техните изявления за поверителност и други условия за ползване.

Материалите на този сайт и сайтовете на трети страни се предоставят "както са" и без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се. До пълната степен, позволена съгласно приложимото законодателство, Компанията отрича всички гаранции, изрични или подразбирани, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за търговска стойност и пригодност за определена цел.

Компанията не прави представяне или твърдения за каквото и да е право върху акаунти или виртуални предмети, купени или продадени чрез този сайт. Компанията допълнително не прави представяне във връзка с прехвърляемостта, използването и собствеността на каквито и да било такива акаунти или виртуални предмети. Компанията не е афилирана с никой издател или разработчик на каквато и да е игра, включително без ограничения, Electronic Arts.

СЪВПАДЕНИЕ НА ЦЕНИ Този сайт в момента не поддържа съвпадение на цени. Ако намерите по-добра цена в друг онлайн магазин, ще направим всичко възможно да я надминем.

Политика за връщане и анулиране

autoFUT.com позволява на клиентите да искат възстановяване на суми за продукти при разумни условия.

Можем да издадем възстановявания при следните условия:

  1. Продукти не са получени: Продуктите не са доставени на клиента в рамките на предвиденото време за доставка. В този случай, клиентът може да кандидатства за възстановяване на сумата.
  2. Повтаряне на плащане: Клиентът извърши повторно плащане за една поръчка. В този случай можем да уважим желанието на клиента да върнем парите. Ще върнем едно от плащанията или няколко плащания (Предпоставката е, че поръчката не е доставена.).
  3. Понякога се налага да поискаме вашата помощ за проверка на информацията за плащане. Ако откажете или не отговорите на нашата заявка в рамките на 7 дни, вашата поръчка ще бъде анулирана и незабавно възстановена. За поръчки през акаунт, ако не извършите проверка в рамките на 2 дни, вашата поръчка също ще бъде анулирана и незабавно възстановена.
  4. Когато сумата на вашето плащане е по-малка от сумата на поръчката, ще имате възможността да доплатите разликата. Ако откажете това или не отговорите в рамките на 7 дни, вашата поръчка ще бъде анулирана и веднага ще бъде възстановена.

В следните случаи, за съжаление, не можем да възстановим суми на клиентите:

  1. Извършена доставка: продуктите са доставени на клиента, както е уговорено и в съответствие с описанието.
  2. Неплатена поръчка: Клиентът няма право да иска възстановяване на суми за неплатена поръчка.
  3. Поради всяка друга причина, различна от посочените по-горе в "Можем да издадем възстановяване при следните условия".

За възстановяването, моля свържете се с нашето онлайн обслужване за клиенти, което работи 24/7 при разумни условия. Вашето искане за възстановяване ще бъде проверено, след като представите номера на поръчката и причината за възстановяване. Ако искането бъде одобрено, възстановяването ще бъде върнато на клиентския акаунт или банковата карта.

Срок за обработка на възстановяването: Ще обработим искането за възстановяване в рамките на 5 работни дни, но точният срок за възстановяване се определя от скоростта на обработка на различните банки.

Описания на продукти

Компанията и нейните партньори се стремят да бъдат възможно най-точни при описанието на продукт или услуга. Въпреки това, Компанията не гарантира, че описанията на продуктите или другото съдържание на този сайт са точни, пълни, надеждни, актуални или без грешки. Ако продукт, предлаган от самата Компания, не отговаря на описанието, единственото ви право за действие е да го върнете в рамките на 24 часа от покупката.

Изпращане и обработка

Доставката и обработката са включени, освен ако не е посочено друго.

Фактуриране

Моля, обърнете внимание, че НЕ таксуваме вашата кредитна карта, докато вашата поръчка не влезе в процеса на изпращане/доставка. Ние проверяваме цените и наличността като част от нашите процедури за изпращане. Ако правилната цена на артикул е по-ниска от нашата обявена цена, ние таксуваме по-ниската сума и ви изпращаме артикула. Ако правилната цена на артикул е по-висока от нашата обявена цена, по наше усмотрение, или ще се свържем с вас за инструкции преди изпращането, или ще анулираме вашата поръчка и ще ви уведомим за такова анулиране.

Ограничени потребители

Нито един човек, служител, представител или субект, асоцииран по някакъв начин с който и да е издател или разработчик на игри, включително без ограничение, Electronic Arts, няма правомощието да използва или да получава достъп до този сайт или да се възползва от предоставените тук услуги.

Рецензии, коментари, комуникации и друго съдържание

Посетителите могат да публикуват рецензии, коментари и друго съдържание; както и други съобщения; и да предлагат идеи, мнения, въпроси или друга информация, стига съдържанието да не е незаконно, неприлично, заплашително, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, нарушаващо правата върху интелектуална собственост, или по друг начин вредно за трети страни или неприемливо и да не съдържа или се състои от софтуерни вируси, политическа агитация, търговска намеса, верижни писма, масови изпращания или която и да е форма на "спам". Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго лице или субект, или по друг начин да подвеждате относно произхода на картичка или друго съдържание.

Компанията си запазва правото (но не и задължението) да премахва или редактира такова съдържание, но не преглежда редовно публикуваното съдържание.

Ако публикувате съдържание или подавате материали и освен ако не посочим друго, вие предоставяте на Компанията и нейните филиали неизключително, безвъзмездно, постоянно, непреклонно и напълно лицензирано право да използва, възпроизвежда, модифицира, адаптира, публикува, превежда, създава производни творби, разпространява и показва такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие давате на Компанията и нейните филиали и подлицензианти правото да използват името, което представяте във връзка с такова съдържание, ако те изберат. Вие декларирате и гарантирате, че притежавате или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате; че съдържанието е точно; че използването на предоставеното от вас съдържание не нарушава тази политика и няма да причини вреда на която и да е лице или ентитет; и че вие обезщетявате Компанията и нейните филиали за всички искове, произтичащи от съдържанието, което предоставяте. Компанията има правото, но не и задължението, да наблюдава и редактира или премахва всяка дейност или съдържание. Компанията не носи отговорност и не поема никаква отговорност за съдържанието, публикувано от вас или от която и да е трета страна.

Жалби за авторски права

Компанията и нейните филиали уважават интелектуалната собственост на другите. Ако смятате, че вашата работа е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля свържете се с нашето правно отделение ([email protected]) относно предявяване на искове за нарушение на авторски права.

Отказ от гаранции и ограничение на отговорността:

ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ КОМПАНИЯТА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧЕН". КОМПАНИЯТА НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ, ИЗРЕЧЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ САЙТ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОМПАНИЯТА ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ, НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ ИЛИ Е-МЕЙЛ ИЗПРАТЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. КОМПАНИЯТА НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЯКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ. ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да пазите Компанията, както и нейните матерински дружества, дъщерни дружества, афилиати, служители, директори, агенти и служители, непричастни към всякакви претенции или искове, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна в резултат на или произтичащи от вашето нарушение на тези Условия и Предпоставки или на всякакви условия и предпоставки, включени чрез препратка, или вашето нарушение на какъвто и да е закон или правата на трета страна.

Спорове

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с тези Условия и изисквания, вашето посещение на уебсайтовете на Компанията или с продукти и/или услуги, които закупувате чрез Компанията, ще бъде изключително представен за арбитраж в Хонконг, освен ако, до степента, в която по какъвто и да било начин сте нарушили или заплашили да нарушите интелектуалната собственост на Компанията, Компанията може да търси предпазни мерки или друго подходящо облекчение във всякакъв съд в Света, и вие се съгласявате с изключителна юрисдикция и място на такива съдилища. Арбитражът по тези Условия и изисквания ще се проведе съгласно действащите тогава правила в Хонконг. Наградата на арбитратора ще бъде обвързваща и може да бъде въведена като съдебно решение във всякакъв компетентен съд. До най-голямата степен, разрешена от приложимото право, никъде арбитраж под тези Условия и изисквания не може да бъде присъединен към арбитраж, включващ която и да е друга страна, подчинена на тези Условия и изисквания, било то чрез колективни арбитражни процедури или по друг начин.

Политики на сайта, модификация и отделяемост

Моля, прегледайте нашите други политики, като нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, публикувани на този сайт. Тези политики също управляват вашето посещение на уебсайтовете на Компанията. Запазваме си правото да правим промени в нашия сайт, политиките и тези УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ по всяко време. Ако някое от тези условия бъде счетено за невалидно, недействително или по някаква причина неизпълнимо, то условието ще бъде считано за отделно и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите условия.

Отказ от отговорност

Неуспехът на Компанията да приложи която и да е разпоредба от тези Условия и Условия не трябва да се тълкува като отказ или ограничение на правото на Компанията в последствие да наложи и изисква строго спазване на всяка разпоредба от тези Условия и Условия.

Средства за лечение

Признавате, че нарушението на тези Условия може да причини непоправима вреда, за която може да бъде трудно да се определят парични обезщетения или тя да бъде неадекватно средство за удовлетворение. Затова се съгласявате, че Компанията ще има право, допълнително към своите други права, да търси и получи индикативно обезпечение за всяко нарушение на тези Условия без подаването или публикуването на какъвто и да е гаранционен или застрахователен документ. Освен това, в случай че съдебен иск или действие бъде предприето от която и да е страна съгласно тези Условия за изпълнение на някои от тях, се съгласява, че ако Компанията бъде считана за победител, както е определено с окончателно съдебно решение, на което не подлежи на обжалване, от съд с компетентна юрисдикция, Компанията ще има право на възстановяване на разумни адвокатски хонорари, такси за експерти, съдебни разходи и съдебни такси, в допълнение към всяко друго облекчение, предоставено от съда.

Разделяемост

Ако някое условие или разпоредба в тези Общи условия бъде намерено за невалидно, противно на обществения ред, или неизпълнимо от компетентен съд и такова решение или заповед стане окончателно и без право на обжалване, тогава, съответната разпоредба ще се счита за изменена в необходимата степен, за да стане валидна и изпълнима. Ако съответната разпоредба не може да бъде така изменена, тогава същата ще се счита за заличена тук в цялост, и ако такова условие или разпоредба не е съществено за изпълнението на тези Общи условия, останалата част от тези Общи условия ще остане в сила с изключение на съответната заличена разпоредба.