Registrovat se Přihlásit

Zásady ochrany osobních údajů

IMPORTANT! The translation of this page may not be entirely accurate. The original version of this page can be found at: https://www.autofut.com/en/privacy-policy/ If there is a discrepancy between the original text and this translation, the English version at the link above should be considered correct.


DŮLEŽITÉ! Překlad této stránky nemusí být zcela přesný. Původní znění této stránky naleznete na adrese: V případě nesrovnalostí mezi původním textem a tímto překladem je třeba za správnou považovat anglickou verzi na výše uvedeném odkazu: https://www.autofut.com/en/privacy-policy/.


autoFUT.com a její přidružené společnosti (dále jen "Společnost") respektují vaše práva na ochranu soukromí a uvědomují si důležitost ochrany osobních údajů (jak jsou definovány níže), které jste nám poskytli. Na soukromí každého zákazníka (dále jen zákazník) nám záleží a snažíme se o transparentnost všech našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pokud jde o identifikaci informací, které shromažďujeme, používáme, sdílíme a zveřejňujeme (dále jen osobní údaje), a také o způsoby, jakými pomáháme udržovat vaše osobní údaje v bezpečí. Za tímto účelem je společnost povinna používat a zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen zásady ochrany osobních údajů) a platnými právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou rovněž popsány možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o používání Osobních údajů, které nám poskytnete, Společností, a kroky, které můžete podniknout, abyste získali přístup k těmto údajům a požádali Společnost o jejich opravu nebo vymazání.

Právní základ

Společnost se zavazuje dodržovat ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a všechny ostatní zákony a/nebo právní akty, které se na ni vztahují, jakož i všechny akty Evropské unie, které se na ni vztahují v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro konkrétní zemi, v níž jsou služby poskytovány.

Souhlas

Používáním webových stránek společnosti potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s postupy popsanými v tomto dokumentu, pokud jde o shromažďování, používání, ukládání, sdílení a zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s podmínkami v nich uvedenými, a proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku často navštěvovali, tyto Zásady ochrany osobních údajů často kontrolovali a byli informováni o jejich případných změnách.

Pokud máte po prostudování těchto Zásad ochrany osobních údajů stále dotazy k jakékoli jejich části, obraťte se na společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dolní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů Osobní údaje "Osobními údaji" se rozumí údaje, které vás mohou identifikovat jako konkrétní osobu, například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje, ať už v zaměstnání nebo doma.

Na všech webových stránkách společnosti, které shromažďují osobní údaje, konkrétně popisujeme, jaké informace jsou vyžadovány, abychom vám mohli poskytnout požadovaný produkt, službu nebo funkci.

Osobní údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete, když se u nás zaregistrujete, když používáte naše produkty a služby, když u nás zadáte objednávku, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky některých partnerů společnosti a když se zúčastníte propagačních akcí a loterií.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat z důvodu přímého marketingu. Přímý marketing je činnost, jejímž cílem je nabízet vám zboží nebo služby poštou, telefonicky nebo jiným přímým způsobem a zjišťovat názory zákazníků na nabízené zboží a služby. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje pro účely přímého marketingu se nezpracovávají. Máte právo odvolat svůj souhlas udělený pro zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Registrace

Při registraci na těchto stránkách nejprve vyplníte on-line registrační formulář, který vyžaduje vytvoření uživatelského jména a hesla. Během registrace jste také požádáni o poskytnutí osobních údajů, které mohou zahrnovat jméno, fakturační adresu, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně služeb a produktů na stránkách, o které jste projevili zájem nebo které jste si vyžádali, a k usnadnění dokončení objednávky.

Akce, soutěže a loterie

Společnost vám může čas od času poskytnout možnost účastnit se propagačních akcí, soutěží nebo loterií na svých webových stránkách. Tyto propagační akce, soutěže a loterie se rovněž řídí pravidly a předpisy zveřejněnými u těchto propagačních akcí, soutěží a loterií. Pokud se zúčastníte, budete se muset u společnosti zaregistrovat, což od vás bude vyžadovat poskytnutí určitých osobních údajů. Účast na těchto propagačních akcích, soutěžích a loteriích je zcela dobrovolná, a proto máte možnost se rozhodnout, zda se zaregistrujete a poskytnete své Osobní údaje. Požadované údaje obvykle zahrnují kontaktní údaje, jako je jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje použijeme k vyrozumění výherců a předání cen. Kromě toho se během procesu registrace můžete přihlásit k zasílání dalších souvisejících sdělení nás. Pokud se rozhodnete souhlasit, použijeme poskytnuté informace k zasílání sdělení popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Zpravodaje

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru (newsletterů) společnosti, použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k zasílání newsletterů.

Další shromážděné informace

Některé údaje mohou být shromažďovány automaticky při každé návštěvě webových stránek společnosti, například soubory cookie a údaje o počítači. Kromě toho mohou být údaje shromažďovány i z jiných nezávislých zdrojů třetích stran. Shromažďujeme také informace o tom, které stránky v rámci tohoto webu navštěvujete. Tyto údaje o návštěvě stránek jsou identifikovány pouze pomocí jedinečné adresy URL.

Soubory cookie

Společnost používá v rámci interakce s vaším prohlížečem jak soubory cookie identifikující relaci, tak trvalé soubory cookie. Soubor cookie je alfanumerický identifikátor (soubor), který webové stránky společnosti přenášejí na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče, aby umožnily svým systémům rozpoznat váš prohlížeč pro účely uchovávání záznamů. Platnost souboru cookie identifikujícího relaci vyprší, když zavřete prohlížeč, zatímco trvalý soubor cookie zůstává na pevném disku po delší dobu.

Soubory cookie ID relace používáme, abychom vám usnadnili navigaci na našich webových stránkách. Trvalé soubory cookie používáme k identifikaci a sledování, které části svých webových stránek navštěvujete nejčastěji. Trvalé soubory cookie používáme také v oblastech svých webových stránek, kde se musíte zaregistrovat a můžete si přizpůsobit zobrazované informace, abyste nemuseli zadávat své preference vícekrát.

Nastavením možností v prohlížeči můžete ovlivnit, jak budou soubory cookie zpracovávány vaším systémem. Pokud však používání souborů cookie odmítnete, je možné, že nebudete moci využívat některé funkce na těchto stránkách a při nových nebo přerušených relacích prohlížeče budete muset znovu zadávat informace potřebné k dokončení objednávky.

Někteří obchodní partneři společnosti (např. inzerenti) používají na stránkách soubory cookie. K těmto souborům cookie nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu (viz níže "Reklama třetích stran" a "Soubory cookie třetích stran"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se proto vztahují pouze na používání souborů cookie Společností a nevztahují se na používání souborů cookie jakýmikoli inzerenty.

Soubory protokolu

Stejně jako většina webových stránek shromažďuje společnost určité informace automaticky a ukládá je do souborů protokolu. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas a údaje o kliknutí. Společnost tyto informace používá k analýze trendů, k prověřování podvodů, ke správě stránek společnosti, ke sledování pohybu uživatelů po webových stránkách a ke shromažďování demografických informací o uživatelské základně společnosti jako celku.

Vymazat gify (Webové majáky / webové chyby)

Společnost používá softwarovou technologii zvanou clear gifs (také známou jako Web Beacons/Web Bugs), která jí pomáhá lépe spravovat obsah na jejích webových stránkách tím, že informuje společnost o tom, jaký obsah je účinný. Clear gifs jsou malé grafické prvky s jedinečným identifikátorem, které mají podobnou funkci jako soubory cookie a používají se ke sledování pohybu uživatelů webu online. Na rozdíl od souborů cookie, které se ukládají na pevný disk počítače uživatele, jsou clear gif vloženy na webové stránky neviditelně a mají velikost přibližně jako tečka na konci této věty.

Společnost používá ve svých e-mailech založených na HTML soubory Clear Gif, aby se informovala o tom, které e-maily jste otevřeli. To umožňuje Společnosti měřit účinnost určitých sdělení a efektivitu marketingových kampaní Společnosti. Pokud se chcete z těchto e-mailů odhlásit, viz část "Volba a odhlášení" v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace Zdroje třetích stran

Za účelem zlepšení služeb a zvýšení personalizace může společnost pravidelně získávat informace o vás z jiných nezávislých zdrojů třetích stran a přidávat je k informacím o našem účtu. Například když navštívíte stránky, na kterých Společnost inzeruje, a kliknete na takovou reklamu, může Společnost do vašeho počítače umístit soubory cookie.

Reklama třetích stran

Reklamy, které se čas od času objevují na webových stránkách společnosti, jsou vám doručovány třetí stranou. Informace o vašich návštěvách na těchto stránkách, například počet zobrazení reklamy (nikoli však vaše jméno, adresa nebo jiné osobní údaje), se používají k tomu, aby vám byly reklamy zobrazovány.

Speciální nabídky a aktualizace

Společnost shromažďuje údaje o tom, které části svých webových stránek navštěvujete nejčastěji, aby vám mohla zasílat náš newsletter a údaje o relevantních nabídkách, propagačních akcích, soutěžích a loteriích, které by vás mohly zajímat.

Společnost vám proto bude příležitostně zasílat informace o produktech, službách, speciálních nabídkách, propagačních akcích a loteriích.

Oznámení týkající se služeb

Společnost vám může, ale není povinna, zasílat oznámení týkající se výhradně služeb nebo ve výjimečných případech, kdy je to nezbytné. Například pokud je naše služba dočasně pozastavena z důvodu údržby, můžeme vám zaslat e-mail.

Obecně platí, že tato sdělení nelze odmítnout, protože nemají propagační charakter. Pokud si je nepřejete dostávat, můžete mít možnost deaktivovat svůj účet.

Výzkum

Údaje shromažďujeme také pro výzkumné účely a za účelem poskytování anonymních zpráv pro interní a externí klienty. Společnost využívá shromážděné údaje pro vlastní interní marketingové a demografické studie s cílem zlepšit služby zákazníkům a nabídku produktů.

Zákaznický servis

Budeme s vámi komunikovat v reakci na vaše dotazy, abychom vám poskytli požadované produkty a služby a spravovali váš účet. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu v souladu s vaším přáním.

Předvolby

Společnost ukládá údaje, které shromažďuje prostřednictvím souborů cookie, souborů protokolu a zdrojů třetích stran, aby vytvořila profil vašich preferencí a zlepšila pro vás obsah webových stránek společnosti.

Sdílení a zveřejňování údajů

Společnost neprodává ani nepronajímá shromážděné údaje třetím stranám pro žádné účely, ale sdílí je s třetími stranami, jak je popsáno níže.

Poskytovatelé služeb

Společnost poskytuje shromážděné údaje externím poskytovatelům služeb, kteří jsou nezbytní pro usnadnění následujících externě zajišťovaných operací: ověřování adresy, prověřování podvodů a odesílání objednávek.

Ostatní třetí strany

Společnost sdílí údaje, včetně osobních údajů, s důvěryhodnými partnery třetích stran, aby zákazníci mohli dostávat údaje o nabídkách a propagačních akcích třetích stran, které by je mohly zajímat. Tito partneři třetích stran nemají nezávislá práva na sdílení údajů, které jsme jim poskytli.

Dodržování právních předpisů

V souladu se zákonem a za účelem vymáhání zákonných práv zákazníků nebo společnosti a za účelem dodržování místních, státních, federálních a mezinárodních zákonů může společnost poskytnout údaje orgánům činným v trestním řízení.

Možnost volby a odhlášení

Pokud si již nepřejete dostávat propagační sdělení společnosti, můžete se z jejich zasílání odhlásit podle pokynů uvedených v každém sdělení nebo zasláním e-mailu společnosti na adresu [email protected].

odkazy na jiné webové stránky

Na webových stránkách společnosti se nachází několik míst, která vás mohou odkazovat na jiné webové stránky, které se neřídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Po kliknutí na tyto webové stránky se tyto Zásady ochrany osobních údajů již neuplatňují. Společnost doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek třetích stran, abyste porozuměli jejich postupům při shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů.

Ukládání a zabezpečení osobních údajů Ukládání

Společnost ukládá shromážděné údaje do počítačů umístěných v kontrolovaném, zabezpečeném zařízení chráněném před fyzickým nebo elektronickým neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.

Zabezpečení

Společnost chrání soukromí a integritu údajů, které shromažďuje, používáním vhodných administrativních protokolů, technických bezpečnostních opatření a fyzických bezpečnostních kontrol určených k omezení přístupu, odhalení a zabránění neoprávněnému přístupu, neoprávněnému zveřejnění, změně nebo zničení údajů, které má pod kontrolou. Společnost přenáší údaje, které používají její externí poskytovatelé služeb pro konkrétní výše uvedené externě zajišťované operace, prostřednictvím veřejných a soukromých sítí prostřednictvím uznávaných šifrovacích technologií, například pomocí softwaru SSL (Secure Sockets Layer), který šifruje zadávané údaje.

Přestože společnost dodržuje výše uvedené postupy na ochranu osobních údajů, které jí byly poskytnuty, žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. Ačkoli se tedy Společnost snaží používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních údajů, nemůže zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zabezpečení webových stránek společnosti, neváhejte nám poslat e-mail na adresu [email protected].

Internetové podvody

Společnost uplatňuje politiku NULOVÉ TOLERANCE vůči internetovým podvodům nebo jakýmkoli pokusům o přístup k zákaznickým nebo jiným informacím na jejích webových stránkách nebo o jejich získání nelegálními nebo skrytými prostředky. Společnost spolupracuje s místními, národními a mezinárodními agenturami pro vyšetřování podvodů a využívá řadu elektronických a jiných prostředků k odrazování, odhalování a zachycování podvodných aktivit. Společnost agresivně stíhá v plném rozsahu zákona pachatele, kteří byli zadrženi při provádění podvodných činností na jejích webových stránkách.

Agentury, se kterými společnost spolupracuje, jsou: státní a místní policejní orgány, Federální úřad pro vyšetřování Spojených států, americké a mezinárodní celní agentury a Interpol.

Mezinárodní transfer

Osobní údaje shromážděné společností mohou být uloženy a zpracovávány v evropské nebo jakékoli jiné zemi, ve které má společnost nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo zástupci zařízení, a používáním webových stránek společnosti souhlasíte s takovým přenosem osobních údajů mimo vaši zemi.

Děti

Stránky společnosti nejsou určeny osobám mladším 13 let ani jim nejsou určeny. Společnost nenakupuje ani neprodává produkty či služby ani dětem. Každá osoba, která poskytne Společnosti své údaje prostřednictvím webových stránek Společnosti, prohlašuje vůči Společnosti, že je starší 13 let.

Změny tohoto prohlášení

Společnost bude tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat, přičemž v horní části Zásad ochrany osobních údajů vždy uvede datum poslední aktualizace a v prohlášení uvede povahu změn. Společnost bude zákazníky informovat o podstatných změnách tohoto prohlášení umístěním výrazného oznámení na svých webových stránkách.

Kontaktní informace

Společnost můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]