Registrovat se Přihlásit

Podmínky služby

IMPORTANT! The translation of this page may not be entirely accurate. The original version of this page can be found at: https://www.autofut.com/en/terms-of-service/ If there is a discrepancy between the original text and this translation, the English version at the link above should be considered correct.


DŮLEŽITÉ! Překlad této stránky nemusí být zcela přesný. Původní verzi této stránky najdete na adrese: https://www.autofut.com/en/terms-of-service/ Pokud existuje rozpor mezi původním textem a tímto překladem, měla by být za správnou považována anglická verze na výše uvedeném odkazu.


Pokud navštívíte nebo nakupujete na www.autofut.com, vyjádřeně přijímáte následující podmínky. Pokračující používání stránky znamená vyjádřený souhlas s těmito podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky, za kterých jsou její webové stránky a služby nabízeny, včetně, ale neomezeně na poplatky spojené s používáním webových stránek a služeb společnosti. Jste odpovědní za pravidelné přezkoumávání těchto podmínek a jakýchkoli dodatečných podmínek. Vaše pokračující používání webových stránek a služeb společnosti znamená váš souhlas se všemi takovými podmínkami, pravidly a oznámeními (viz PODMÍNKY A USTANOVENÍ a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ). Prosím, přečtěte si je pečlivě.

Soukromí

Prosím, přečtěte si naše ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které se také vztahují na vaši návštěvu webových stránek Společnosti.

Elektronická komunikace

Když navštívíte webové stránky Společnosti nebo nám pošlete e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, že od nás budete přijímat komunikace elektronicky. Budeme s vámi komunikovat e-mailem nebo umístěním oznámení na tomto webu. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou vám poskytneme elektronicky, splňují veškeré právní požadavky, aby taková komunikace byla písemná.

Autorské právo

Veškerý obsah na této stránce, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, audio klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, je majetkem Společnosti nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn domácími a mezinárodními zákony o autorských právech. Kompilace veškerého obsahu na této stránce je výhradním majetkem Společnosti a je chráněna domácími a mezinárodními zákony o autorských právech. Veškerý software používaný na této stránce je majetkem Společnosti nebo jejích dodavatelů softwaru a je chráněn domácími a mezinárodními zákony o autorských právech.

Licenční ujednání a přístup na web

Společnost vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu užívání tohoto webu a zakazuje stahovat (kromě ukládání stránky do mezipaměti) nebo modifikovat jej, nebo jakoukoli jeho část, vyjma případů s výslovným písemným souhlasem Společnosti. Tato licence nezahrnuje jakékoli přeprodeje nebo komerční využití tohoto webu či jeho obsahu; jakékoli sbírání a využívání jakýchkoli seznamů produktů, popisů nebo cen; jakékoli odvozené využití tohoto webu či jeho obsahu; jakékoli stahování nebo kopírování informací o účtu ve prospěch jiného obchodníka; nebo jakékoli využití datové těžby, robotů nebo podobných služeb shromažďování a extrakce dat. Tento web nebo jakákoli jeho část nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, přeprodávána, navštěvována nebo jinak využívána pro jakýkoli komerční účel bez výslovného písemného souhlasu Společnosti. Použití pavouků, robotů, scraperů nebo jakýchkoli jiných prostředků, ať už prostřednictvím použití automatizovaného softwaru nebo fyzického či mechanického systému, je přísně zakázáno.

Nesmíte používat rámečkování nebo techniky rámečkování k obklopení jakékoli obchodní značky, loga nebo jiných vlastnických informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formuláře) společnosti a našich přidružených společností bez výslovného písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné meta tagy ani žádný jiný "skrytý text" využívající název společnosti nebo obchodní značky bez výslovného písemného souhlasu společnosti. Jakékoli neautorizované použití ukončuje povolení nebo licenci udělenou společností. Nesmíte používat žádné loga společnosti ani jinou vlastnickou grafiku nebo obchodní značku jako součást odkazu bez výslovného písemného povolení.

Váš účet na autoFUT.com

Pokud používáte tento web, jste odpovědní za udržování důvěrnosti vašeho účtu a hesla na autoFUT.com a za omezení přístupu k vašemu počítači, a souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny aktivity, které proběhnou pod vaším účtem nebo heslem. Pokud vám není 18 let, můžete využívat služby Společnosti pouze za zapojení rodiče nebo opatrovníka. Společnost a její přidružené společnosti si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah, nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

Popis webu a služeb

Prostřednictvím tohoto webu vám Společnost poskytuje přístup k různým zdrojům, včetně nákupu a prodeje virtuálních předmětů a účtů. Takové služby, včetně jakýchkoli aktualizací, vylepšení, nových funkcí a/nebo přidání jakýchkoli nových webových vlastností, podléhají těmto Podmínkám a podmínkám.

Společnost může také poskytovat odkazy a ukazatele na internetové stránky spravované třetími stranami. Ani společnost, její mateřské nebo dceřiné společnosti, ani jejich přidružené společnosti neprovozují nebo nekontrolují v žádném ohledu jakékoli informace, produkty nebo služby na těchto stránkách třetích stran. Nejsme zodpovědní za prověřování nebo hodnocení, a neručíme za nabídky, jakýchkoli z těchto podniků nebo jednotlivců nebo obsah jejich webových stránek. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky za činy, produkt, a obsah všech těchto a jakýchkoli dalších třetích stran. Měli byste pečlivě přezkoumat jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a další podmínky použití.

Materiál na této stránce a na stránkách třetích stran je poskytován "tak jak je" a bez jakýchkoli záruk, ať už vyjádřených či předpokládaných. Ve vší možné míře povolené příslušnými zákony společnost vylučuje všechny záruky, vyjádřené či předpokládané, včetně, ale ne omezeně na, předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost neposkytuje žádná vyjádření ani tvrzení ohledně jakéhokoli nároku na titul pro jakékoli účty nebo virtuální předměty zakoupené nebo prodané prostřednictvím tohoto webu. Společnost dále neposkytuje žádná vyjádření ohledně převoditelnosti, použití a vlastnictví jakýchkoli takových účtů nebo virtuálních předmětů. Společnost není spojena s žádným vydavatelem nebo vývojářem jakékoli hry, včetně, ale nikoli omezeně na, Electronic Arts.

SHODA CEN Tento web aktuálně nepodporuje vyrovnání cen. Pokud najdete lepší cenu v jiném online obchodě, uděláme vše pro to, abychom ji překonali.

Pravidla pro vrácení peněz a stornování

autoFUT.com umožňuje zákazníkům požádat o vrácení peněz za produkty za rozumných podmínek.

Můžeme poskytnout vrácení peněz za následujících podmínek:

  1. Produkty nebyly doručeny: Produkty nebyly doručeny zákazníkovi ve stanoveném dodacím termínu. V tomto případě může zákazník požádat o vrácení peněz.
  2. Opakovaná platba: Zákazník provedl opakovanou platbu na jednu objednávku. V tomto případě můžeme respektovat zákazníkovo přání a provést vrácení peněz. Vrátíme jednu z plateb nebo více plateb (Za předpokladu, že objednávka nebyla doručena.).
  3. Někdy potřebujeme vaši pomoc k ověření platebních informací. Pokud to odmítnete nebo na naši žádost neodpovíte do 7 dnů, vaše objednávka bude okamžitě zrušena a vrácena. U objednávek na účet, pokud ověření nedokončíte do 2 dnů, vaše objednávka bude okamžitě zrušena a vrácena.
  4. Pokud je vaše platba nižší než částka objednávky, budete mít možnost doplatit rozdíl. Pokud to odmítnete nebo neodpovíte do 7 dnů, vaše objednávka bude okamžitě zrušena a částka vrácena.

Ve následujících případech se obávám, že nemůžeme zákazníkům vrátit peníze:

  1. Dokončené dodání: produkty byly dodány zákazníkovi v souladu s dohodou a popisem.
  2. Nezaplacená objednávka: Zákazník nesmí žádat o vrácení peněz za nezaplacenou objednávku.
  3. Z jakéhokoli důvodu jiného než důvody uvedené výše v "Můžeme vydat vrácení peněz za následujících podmínek".

O vrácení peněz se obraťte za rozumných podmínek na naši nepřetržitou zákaznickou službu. Vaše žádost o vrácení peněz bude ověřena po odeslání čísla objednávky a důvodu vrácení peněz. Pokud bude žádost schválena, vrácení peněz bude odesláno zpět na účet zákazníka nebo bankovní kartu.

Doba zpracování vrácení peněz: Vaši žádost o vrácení peněz zpracujeme během 5 pracovních dnů, ale přesný čas vrácení peněz je určen rychlostí zpracování různých bank.

Popisy produktů

Společnost a její přidružené společnosti se snaží být co nejpřesnější při popisování produktu nebo služby. Společnost však nezaručuje, že popisy produktů nebo jiný obsah tohoto webu jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb. Pokud produkt nabízený samotnou společností není takový, jak byl popsán, vaším jediným řešením je jeho vrácení do 24 hodin od nákupu.

Expedice & manipulace

Doprava a balné je zahrnuto, pokud není uvedeno jinak.

Fakturace

Upozorňujeme, že vaši kreditní kartu neúčtujeme, dokud vaše objednávka nevstoupí do procesu dopravy/dodání. Ověřujeme ceny a skladové zásoby jako součást našich postupů při odesílání. Pokud je správná cena položky nižší než naše uvedená cena, účtujeme nižší částku a položku vám zašleme. Pokud je správná cena položky vyšší než naše uvedená cena, budeme si na naše uvážení vyžádat vaše pokyny před odesláním nebo vaši objednávku zrušíme a o takovém zrušení vás budeme informovat.

Omezení uživatelé

Žádná osoba, zaměstnanec, agent nebo subjekt spojený jakýmkoli způsobem s jakýmkoli vydavatelem nebo vývojářem her, včetně bez omezení Electronic Arts, není oprávněn používat nebo přistupovat k tomuto webu nebo využívat zde poskytovaných služeb.

Recenze, komentáře, komunikace a další obsah

Návštěvníci mohou přidávat recenze, komentáře a jiný obsah; a další komunikace; a předkládat návrhy, nápady, komentáře, otázky nebo jiné informace, pokud obsah není nezákonný, obscénní, hrozivý, urážlivý, zasahující do soukromí, porušující práva duševního vlastnictví, nebo jinak škodlivý třetím stranám nebo nepřijatelný a neobsahuje ani neobsahuje software viry, politickou kampaň, komerční nabídky, řetězové dopisy, hromadné zásilky, nebo jakoukoliv formu 'spam'. Není vám dovoleno používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat totožnost s nějakou osobou nebo entitou, nebo jinak klamat co do původu karty nebo jiného obsahu.

Společnost si vyhrazuje právo (ale ne povinnost) odstraňovat nebo upravovat takový obsah, avšak nekontroluje pravidelně příspěvky uživatelů.

Pokud zveřejníte obsah nebo materiál a pokud není uvedeno jinak, udělujete Společnosti a jejím dceřiným společnostem nevýhradní, bezúplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicenční právo k používání, reprodukci, modifikaci, přizpůsobení, publikování, překladu, tvorbě odvozených prací, distribuci a zobrazení takového obsahu po celém světě v jakémkoli médiu. Udělujete Společnosti a jejím dceřiným společnostem a sublicencovaným právo použít jméno, které při zveřejnění takového obsahu uvedete, pokud se rozhodnou. Prohlašujete a záručně, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva k obsahu, který zveřejňujete; že obsah je přesný; že použití dodaného obsahu neodporuje této politice a nebude způsobovat újmu žádné osobě nebo entitě; a že Společnost a její dceřiné společnosti ochráníte před všemi nároky vyplývajícími z obsahu, který poskytnete. Společnost má právo, ale ne povinnost, monitorovat a upravovat nebo odstraňovat jakoukoli aktivitu nebo obsah. Společnost nese žádnou odpovědnost a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Stížnosti týkající se autorských práv

Společnost a její přidružené subjekty respektují duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, prosím kontaktujte naše právní oddělení ([email protected]) ohledně podání tvrzení o porušení autorských práv.

Prohlášení o zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti:

TATO STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA SPOLEČNOSTÍ NA ZÁKLADĚ 'TAK JAK JE' A 'PODLE DOSTUPNOSTI'. SPOLEČNOST NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, CO SE TÝČE PROVOZU TÉTO STRÁNKY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ ZAHRNUTÝCH NA TÉTO STRÁNCE. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

VE VEŠKERÉM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON, SPOLEČNOST VYLÍČUJE VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY. SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ SERVERY, NEBO E-MAIL ODESLANÝ SPOLEČNOSTÍ JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT. SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ UŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY. URČITÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NA ODVOZENÉ ZÁRUKY ANEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zástupce a zaměstnance a udržíte je mimo dosah jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně rozumných advokátních honorářů, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli obchodních podmínek, které zahrnuje odkazem, nebo vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Spory

Jakýkoliv spor související jakýmkoliv způsobem s těmito Podmínkami, vaší návštěvou webových stránek Společnosti nebo s produkty a/nebo službami, které si prostřednictvím Společnosti zakoupíte, bude výhradně předložen k arbitráži v Hongkongu, kromě toho, pokud jakýmkoliv způsobem porušujete nebo hrozíte porušením práv duševního vlastnictví Společnosti, může Společnost požadovat předběžné opatření nebo jinou přiměřenou nápravu u jakéhokoli soudu na světě a vy souhlasíte s výlučnou pravomocí a místem konání takových soudů. Arbitráž podle těchto Podmínek bude prováděna v souladu s pravidly platnými v té době v Hongkongu. Rozhodnutí arbitra bude závazné a může být provedeno jako rozsudek u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. V největší možné míře povolené platným právem nebude žádná arbitráž podle těchto Podmínek spojována s arbitráží zahrnující jakoukoli jinou stranu podléhající těmto Podmínkám, ať už prostřednictvím řízení o hromadné arbitráži nebo jinak.

Zásady webu, úpravy a oddělitelnost

Prohlédněte si prosím naše další zásady, jako je naše ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které jsou zveřejněny na této stránce. Tyto zásady rovněž upravují vaši návštěvu webových stránek Společnosti. Vyhradzujeme si právo kdykoli provádět změny na našem webu, v našich zásadách a v těchto PODMÍNKY UŽITÍ. Pokud by jakákoli z těchto podmínek měla být považována za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, taková podmínka se považuje za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

Prohlášení o zřeknutí odpovědnosti

Selhání Společnosti vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek a podmínek se nesmí vykládat jako vzdání se nebo omezení práva Společnosti následně vymáhat a vyžadovat přísné dodržování každého ustanovení těchto Podmínek a podmínek.

Nápravná opatření

Uznáváte, že porušení těchto Podmínek může způsobit nenahraditelnou škodu, pro jejíž ocenění mohou být peněžní náhrady obtížně určitelné nebo neadekvátní. Proto souhlasíte, že Společnost bude mít právo, kromě svých dalších práv, požadovat a získat zákazní soudním příkazem pro jakékoli porušení těchto Podmínek bez nutnosti podání nebo vystavení jakékoli kauce či jistoty. Dále, v případě, že jakákoli strana zahájí žalobu nebo jednání podle těchto Podmínek za účelem vynucení některého z jejích ustanovení, je dohodnuto, že pokud bude Společnost považována za vítěznou stranu, jak bylo určeno konečným rozsudkem, který není předmětem odvolání, soudem příslušné jurisdikce, Společnosti bude přiznáno právo na náhradu rozumných právních honorářů, honorářů expertů, soudních a litigačních výdajů kromě jakékoliv jiné úlevy poskytnuté soudem.

Dělitelnost

Pokud jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno neplatným, v rozporu s veřejným pořádkem nebo nevymahatelným soudem příslušné jurisdikce a takové zjištění nebo nařízení se stane konečným a neodvolatelným, pak se takové ustanovení považuje za změněné v nezbytné míře, aby bylo platné a vymahatelné. Pokud nelze takové ustanovení takto upravit, pak se považuje za zde v celém rozsahu vypuštěné a pokud takový termín nebo ustanovení není zásadní pro plnění těchto Obchodních podmínek, zbytek těchto Obchodních podmínek přežije s vyřazeným uvedeným ustanovením.